Ben duymamıştım bir gencin sorusunun yanıtını Quora'da okuyunca duydum, öğrendim ve hemen siz aktarmak istiyorum. Soru şöyleydi; astronot Uluslararası Uzay İstasyonunun (UUİ) çevresinde bir yörüngeye oturtulur mu? Soru gayet basit ama yanıtında fizik ve matematik var. Her cismin evrende bir Hill küresi var, eğer bir cisim başka bir cismin çevresinde dolanıyorsa onun Hill küresinin içindedir, bu kürenin dışına çıktığında artık o cismnin çevresinde dolanamaz.

O zaman bakalım UUİ'nin Hill küresinin yarıçapı ne kadardır. Bu kürenin yarıçapını veren matematik formül yörüngenin elips olmasını bir kenara bırakırsak r=R*(m/3M)^(1/3) formülü ile verilir. Burada m, UUİ'nin kütlesi, R, UUİ'nin yere olan uzaklığı ve M ise yerin kütlesi. UUİ yer çevresinde dolandığı için formülde bu parametreleri kullandık. Dünyamız Güneş çevresinde dolandığı için yerin Hill küresinin yarıçapını hesap etmeye kalksaydık bu kez parametreler nasıl yer değiştirecekti siz bilirsiniz.

UUİ yer merkezinden ne kadar uzakta olduğunu biliyoruz (yüzeyden yyüksekliği 300km) , kütlesi ise 104 ton. Bu değerleri yerine koyup hesapladığımızda UUİ'nin Hill küresinin çapı 120 cm çıkıyor. Eğer UUİ çevresinde bir astronotu yörüngeye yerleştirirsek yörünge çapı 120 cm'den daha büyük olamaz, eğer olursa UUİ'den uzaklaşır astronotu öldürürüz. Küçük olursa da bu kez güneş panellerine çarpıp taşlıköye gidecektir. O zaman böyle bir görev yerine getirilemez.

Siz de her gök cismi için Hill Küresinin yarıçapını hesaplayabilirsiniz, çünkü elimizde çok basit bir formül var. Sevgilerimle...