Bu bildiğiniz araba lastiği değil at arabası tekerleği. Gençlerimiz pek bilmez, Anadoluda at arabaları çok önemliydi, şimdi sadece İstanbul Adalarda fayton görünce at arabasının ne olduğunu anlıyorlar. Her neyse fotoğrafta gördüğünüz gökadanın adını böyle koymuşlar ne kadar da güzel benzetmişler ama.

Fotoğrafta dört farklı uzay teleskobunun çektiği dört farklı dalgaboyunda fotoğraf üst üste istiflenmiştir. Dolayısıyla hangi bölgenin nasıl bir ışınım yaptığını görebiliyorsunuz.

Bizden 500 milyon IY uzaklıkta, Heykeltraş takımyıldızında bulunan bu güzel gökadanın çapı 150 000 IY'dır. Yaklaşık 200 milyon yıl önce spiral bir gökada olan Tekerlek, başka bir gökada ile kafa kafaya çarpışıyor ve bu şekli alıyor. Fakat çarpan gökadayı gökbilimciler bugün bulamıyorlar. Tüm yaşlı yıldızlar ve tozlar gökadanın merkezinde toplanmış olduğu hemen farkediliyor. Çemberinde ise milyarca yeni yıldız oluşumu gözleniyor. Bu kadar genç yıldızın oluşumu ise çarpışmaya bağlanıyor.

At arabasının tekerleğinin çemberini (reşme) merkeze bağlayan parmaklara yurak adı verilir. Burada da yurakların izlerini dikkatli bakarsanız görürsünüz. Sevgilerimle...