Türkçemizde bindiğin dalı kesmek gibi güzel bir söz vardır. ABD'li bilimciler de benzer bir şey yaptılar. Biliyorsunuz Amerikalıların tek bulduğu gezegen Pluto ve onun gezegenlikten çıkarılışına çok kızıyorlar, tekrar gezegen olması için ellerinden geleni yapıyorlar.

Dr. Michael Brown 10 yıl önce Kuiper kuşağının en büyük cismi olan Eris'i buldu. Daha sonra iyi bir ekip kurarak boyutça Pluto'ya rakip olacak bir çok NÖC buldu. İşte bu buluşlar Pluto'nuno anlı şanlı geçmişini yok etti ve onun da bu NÖC'lerden bir farkı olmadığı ortaya çıkınca ikinci kümeye düştü. Yapan kim, şüphesiz Brown ve ekibi yani amerikalılar. Fotoğrafta NÖC'lerin yer ile karşılaştırılması görülmektedir. Ayrıca NÖC'lerin uyduları da verilmiştir.

Sözkonusu bu ekip son çalışmalarında iki robotik teleskobun [Catalina Sky Survey (CSS) ve Siding Spring Survey (SSS)] tüm görüntülerini taradılar. NÖC cisimleri çok uzak olduğu için gökyüzünde çok yavaş hareket ederler. Onedenle aynı bölgenin bir ay ara ile çekilmiş görüntülerine baktılar hareketli bir cisim var mı diye. Maalesef başka NÖC bulamadılar. Sonuçta parlak olanların hepsini bulduklarına ve sadece yansıtma gücü düşük ve/veya uzak olan Pluto büyüklüğünde NÖC'lerin olabileceğine karar verdiler. Daha uzak olan Oort bulutunda Mars büyüklüğünde gezegenler olabileceği ihtimali üzerinde duran araştırma ekibi bu tür cisimlerin çok sönük olmaları nedeniyle gözlenmelerinin zor olacağını ileri sürdüler. Büyük çaplı teleskoplarla gelecekte yapılacak gökyüzü taramalrı bunların da saptanmasına olanak tanıyacaktır. Sevgilerimle...