Araştımacılar gezegenimsi bulutsuların nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyorlardı. Bu amaç için ESO'nun VLT denilen en büyük teleskobunu Henize 2-428 adlı bulutsuyu çevirdiler ve ilginç bir keşif yaptılar.

Bulutsunun ortasında bir çift beyaz cüce yıldız buldular. Bugüne kadar bu çiftlerden çok bulunmuştu ama bunun özelliği çftin toplam kütlesi 1.8 güneş kütlesindeydi yani bileşenlerin kütlesi güneş kütlesine yakındı. Bir çift yıldız yakaladığınız zaman onlara ait bütün fiziksel büyüklükleri bulabilirsiniz. Bu çift birbirine çok yakındı, öyle ki 4 saatde bir yörüngelerini tamamlıyorlardı. Bu verilerden hareketle 700 milyon gibi kısa bir süre sonra birleşecekleri ortaya çıktı. Peki birleşince ne olacak?

Cift beyaz cuce 2Ia-türü spernovalar genellikle bir beyaz cücenin patlaması sonucu oluşur ama her beyaz cüce patlamaz. Beyaz cüceler kütleleri küçükse uzun süre mezarlıkta yaşarlar, yavaş yavaş soğurlar. Fakat bir yoldaşları varsa ve ondan beyaz cücenin üzerine düşen madde varsa gittikçe kütlesi artar. Kütlesi belli bir değere gelinceye dek gelen materyal yaşamını değiştirmez ama Chandrasekhar limiti dediğimiz 1.4 güneş kütlesine geldiğinde içerdeki basınç artık çekim kuvvetini karşılayamaz ve çökerek patlar ve süpernova olur. Bu gökbilimcilerin kuramı, fakat patlamadan önce bu Ia-türü süpernovaların nasıl bir yıldız olduğunu göremeyiz. İşte bu nedenle kısa bir zaman sonra birleşecek bu beyaz çift, birleştiğinde kütlesi Chandrasekhar limitini aşacağı için süpernova olacağı kesin. Sevgilerimle...