Bildiğiniz gibi belirli zamanlarda Pluto’nun yörüngesi Neptün yörüngesinin içinden geçer. İşte o zaman acaba bu iki büyük gökcismi çarpışır mı?

Uzayın büyüklüğünü ve içindeki cisimlerin bu büyüklük yanında ne kadar küçük kaldığını bilmeyenlerin bir sorusudur bu. Herşeyden önce biliyorsunuz Pluto gezegenlikten atıldı, o artık cüce bir gezegen. Şekilde de görüldüğü üzere 1979 ile 1999 yılları arasında Neptün yörüngesi içindeydi ama Neptün yörüngesinde daha ilerdeydi.

Pluto, tüm gezegenlerin yörünge düzlemlerinin hemen hemen içinde olduğu tutulma düzlemi ile büyük bir açı yapar, bu açı yaklaşık 17 derecedir. Yörünge dönemi 248.8 yıldır. Neptün’ün yörünge dönemi ise 164.8 yıldır. Bu iki sayıyı birbirine bölerseniz 3:2 oranını bulursunuz. Bunun anlamı iki gezegen çekimsel olarak salınmaktadır (rezonans). Bu durumu daha önce Merkür-Güneş, Pluto-Charon için yazmıştım. Yer ve Ay da bir anlamda rezonans durumdadır.

Gökbilimciler yaptıkları bir yazılımın yardımı ile gelecekte bu iki gökcisminin yörüngelerindeki konumları görmek istemişler. İlginç sonuç iki gezegen birbirlerine 2.6 milyar km’den daha yakına gelemiyorlar. Bu uzaklığa geldiğinde ya biri hızlanarak veya diğer yavaşlıyarak birbirlerinden uzaklaşıyorlar.