Eliptik gökadalarda yıldız oluşumu bitmiş, yaşlı gökadalar olarak bilinirdi. Halbuki son zamanlarda bu tür gökadalarda bol miktarda soğuk gaz bulutları gözlenmekte.

Bu ise şu soruyu akla getirmekte. Yıldız oluşumu için tüm fiziksel koşullar var, peki neden yeni yıldızlar oluşmuyor. gökada ölmüş bir izlenim veriyor? İşte bu sorunun yanıtını bulmuş görünüyor biliim insanları. Suçlu gökadanın merkezindeki kara delik.

Peki kara delik ne yapıyor da yeni yıldız oluşumuna olanak vermiyor? Bir çok gökadanın merkezindeki kara deliklerler gözlendiğinde bunlardan enerji yoğun jetler çıktığı saptanmıştı. İşte bu jet akımları molekül bulutlarını savuruyor onları yeniden şekillendirdiği için yeni yıldız oluşumunu engelliyor sonucuna vardılar. Herschel teleskobu ile sekiz eliptik gökadayı inceleyen gökbilimciler bunlardan altısında soğuk molekül bulutlarının bol miktarda olduğunu ortaya çıkardılar. Bu buluştan önce gökbilimciler eliptik gökadalarda tüm bulutlarının gökadanın ilk yıllarında yıldız oluşumu için kullanıldığını ve yıldız oluşturmak için kaynak kalmadığını ileri sürerlerdi.

Olayın daha ayrıntısına girmeyelim, çünkü sıcak gazın soğuma sürecini durduran mekanizmalar falan var. Ama önemli olan yeni yıldız doğumun önleyen büyük bir güç var bu eliptik gökadalarda. İşte bu doğum kontrol hapı da merkezdeki kara delik. Sevgilerimle...