Konferanslarımda eski insanların gözleyebildiği yıldızlar arasında serseri dolaşan yedi gök cisminin adını haftanın günlerine verildiğini anlatırım. Gün isimlerine baktığınızda latince yedi gök cisminin tam isimlerini göürürsünüz, ingilizcede üç tanesi kalmıştır,

Sunday, Monday ve Saturday. Dinleyiciler o zaman uyanır, hoca haklıymış derler. Bu günleri biz türkçye çevirirken kültürümüzde pazar kavramı önemli olduğu için Pazar, Pazartesi gibi isimler vermişiz.

Notaların isimleri de yedi tane ve gökyüzünden gelir diye anlatırım ama bilmezdim, o nedenle araştırayım ve yazayım dedim. Müzik kültürümün olmayışı ve ingilizcemin kıtlığı arasında dolaştım durdum. Meğer bu nota isimleri zamanında çok farklıymış, ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyormuş. Hatta bazı ülkelerde alfabenin harfleri ile biliniyormuş. Herneyse, ben M.S. 1030 yıllarında yaşayan rahip Guido D'arezzo’nun verdiği ve o zaman sırası DO-SI-LA-SOL-FA-MI-RE-DO olan nota isimlerini aşağıda sıralıyorum. Latincesi, ingilizcesi ve türkçesi sırasıyla şöyle;

Dominos - God, Absolute - Yaradan, Tanrı
SIder - Stars, all galaxies - Yıldızlar, tüm gökadalar
LAcerate - Milk, Milky Way - Samanyolu gökadası
SOL - Sun - Güneş
FAta - Planets - Gezegenler
Microcosmos - Small universe - Dünya
REgina Coeli - Queen of the Heavens, Moon - Ay
DOminos - God, Absolute - Yaradan, Tanrı

Gördüğünüz gibi notalar DO ile başlayıp DO ile bitiyor. Yani her şey tanrı ile başlar ve makro cosmos sahibi tanrı ile biter anlamına geliyormuş. Bu konuya daha fazla kafamı yormamaya karar verdim çünkü WikiPedia’da notalar bir çok maddede işlenmiş olmasına karşın bu kısaltmalara verilen anlamları göremedim. Üstelik bazı notalara farklı yorumlar getirilmiş, örneğin MI için mracle yani mucize yorumu yapılmış. Eğer gerçekten böyle ise gökyüzünün insanlar üzerine etkisini bir kez daha görmüş oluyoruz. Sevgilerimle…