Bu fotoğraf 8 Şubat günü ALOS-2 uydusu ile alınmış ve işlenmiştir.

6 Şubat tarihinde meydana gelen duyulur duyulmaz başta NASA olmak üzere dünyanın her tarafındaki uzay ajanslarındaki bilimciler, olayla ilgili uydu verilerini işlemeye ve analiz etmeye başladılar.

İlişikteki ön hasar temsili haritası Türkoğlu, Kahramanmaraş ve Nurdağı kentlerinin bazı kısımlarını göstermektedir. Koyu kırmızı pikseller, binalara, evlere ve altyapıya ciddi hasar verme veya arazide değişiklik yapma olasılığı yüksek alanları temsil ederken, turuncu ve sarı alanlar orta derecede veya kısmen hasar görmüş noktaları göstermektedir. Her piksel yaklaşık 30 metre genişliğindedir.

Uydu yer yüzüne mikrodalga sinyalleri gönderir ve onların yansımasından haritaları elde eder. Daha önce 7 Nİsan 2021 ve 6 Nisan 2022 tarihlerinde elde ettiği haritalarla karşılaştırarak ilişikte hasar gören yerleri saptamıştır. Karşılaştırmada kullanılan haritalar arasında 1 yıllık bir zaman farkı olduğu için dağlık bölgelerdeki hasar, mevsimsel değişiklikten dolayı temsili haritanın doğruluğu düşük olabilir. Kentlerin ayrı ayrı detayına bakmak isterseniz bağlantı adresi aşağıda. Sevgilerimle...

Earthquake Damage in Türkiye