Benim şüphe ile baktığım büyük patlama kuramına göre 13.8 milyar yıl olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz bu kuramın iki kanıtını öne sürerler, galaksilerin uzaklaşması ve mikro dalga ard alan ışınımı. Son 2-3 yıldır bu kurama sarılanlar arasında tartışılan bir konu evrenin yaşı. Farklı yöntemlerle bulunan evrenin yaşı (Hubble Sabiti) birbirinden farklı çıkmakta.

Oregon üniversitesi bilim insanları 95 galaksinin baryonik Tully-Fisher yöntemi ile uzaklığını buldular, çalışmanın sonucunda Hubble sabitini mega parsek başına saniyede 75,1 km olarak buldular. Başka bir ekip Şili'deki Atacama Kozmoloji Teleskobunu kullanarak mikro dalga ard alan ışınımını tekrar gözlediler Hubble sabiti için vardıkları sonuç 67.6. Bu değer yaygın olarak kabul edilen 67.4 değerine çok yakın.

Galaksilerin uzaklığından hesap edilen Hubble sabiti bize evrenin yaşı olarak 12.6 milyar yıl veriyor. İkinci yöntemle bulunan Hubble sabiti ise 13.8 milyar yıl veriyor. İki yöntem arasında 1 milyar yıldan fazla fark var. Hangisinde hata yapıyoruz diye düşünüyor bilimciler. Aslında fark kabul edilenin neredeyse %10'u kadar. Evrenbilimde olur böyle hatalar diyebilirler ama neden bu fark çıkıyor diye uzun tartışmalar yapıyorlar. Sevgilerimle...