İranlı gökbilimci Abdurrahman El-Sufi 900 yıllarında Andromeda gökadasını görmüş ve kitabında işaretlemiş olmasına ve daha sonra bulutsu şeklinde görülen bu cisimlerin katalogları yapılmasına karşın Samanyolu dışında oldukları ilk kez 1920’lerde gerçekleşmiştir. Yani 1920’lerde ilk kez elimizde 1 tane gökada vardı. daha sonra sayı yavaş yavaş arttı.

Evrende kaç tane gökada var sorusu bugün gökbilimin önemli bir konusudur. 1990 yıllarında Hubble’ın çektiği derin uzay fotoğraf sayesinde evrendeki gökada sayısı ile ilgili bir bilgiye ulaştık. Bu fotoğrafta Hubble gökyüzündeki AY büyülüğünün (32 yay dakikası) onda biri kadar bir bölgeyi gösteriyordu ve orada inanılmayacak sayıda gökada vardı. Oradan hareketle evrende 100 milyar gökada olduğu ileri sürüldü.

Aynı fotoğrafı üç boyutlu inceleyen günümüz bilim insanları ise sayının 100 kat fazla olduğunu yani evrende trilyonlarca gökada olduğu ileri sürüldü. Bunun nedeni de uzaktaki cüce gökadaların küçük ve sönük olduğu için Hubble ile görünmeyişiydi. Cüce gökadalar gökadaların evriminde önemli bir yer tutar, çünkü bunlar çok daha büyük kütleli sarmal veya eliptik gökadaların bir anlamda yemeğidir. Gökadaların çarpışarak büyüdüğü bugün biliniyor.

Araştırmacılar biraz daha ileri giderek evrenin oluşumundan bu yana çarpışmalardan dolayı zamanla gökada sayısında azalma meydana geldiğini vurguluyorlar. Dolayısıyla evrenin ilk zamanlarında trilyondan daha fazla yani katrilyonlarca gökada olduğunu vurguluyorlar. Sevgilerimle…