Yaşamımızda kullandığımız bir ektir, ikiz, üçüz, dördüz deriz ya, ben de işte uydurdum milyoniz sözcüğünü. NGC 5253 gökadası Erboğa takımyıldızında düzensiz cüce bir gökada, o kadar cüce ki bizim Samanyolu gökadasından 100 kez daha küçük.

Fotoğrafta Hubble çektiği görüntüyü görüyorsunuz. Kırmızı ve sarı bölgeler ise milimetre dalgaboyunda çekilmiş görüntüsü, burada ikisini üst üste koymuşlar. Görsel bölgede çekilen fotoğrafta gökadanın iç tarafları gözükmüyor, çünkü çok yoğun toz ve gaz ile çevrili, işte o nedenle kırmızıöte fotoğrafını çekmek gerekiyor. İşte bu toz ve molekül bulutunun içinde milyonlarca genç yıldız oluşmuş ve doğum hala devam ediyor.

Fotoğrafta beyaz görünen kısmın adı D bulutu. Bizim gökadamızda bu boyutta bir bulutta sadece %5'inden yıldız oluşurken bu gökada da %50'nin üzerinde yıldız oluşyor. Yani doğum yapma becerisi çok yüksek. Şu anda 7 000 O-türü yıldız barındırmakta. O-türü yıldızlar astrofizikte sıcaklığı ve kütlesi en yüksek yıldızlardır, bunlar ömürlerinin sonunda süpernova olarak patlarlar. Son yüzyılda en parlak görülen süpernova 1987A adlı Büyük Magellan bulutunda oluştu. İkinci en parlak süpernova (1972E) ise bu gökadadaydı. Çünkü NGC5253 bize çok yakın, sadece 12 milyon IY uzaklığında. Bu yıldız kümesinin yaşı 3 milyon yıl, bu büyüklükte yıldızlar ise en fazla 1 milyar yıl yaşarlar. O nedenle gelecekte bu cüce gökada da bol miktarda süpernova gözleneceği tahmin edilmektedir. Sevgilerimle...