2011 yılında HD 7449 katalog adı ile bilinen bir yıldızın çevresinde Jüpiter benzeri bir ötegezegen bulundu, gökbilim dünyasında var olan isimlendirmeye göre adı hemen HD 7449b olarak verildi.

Keşif tipik Doppler olayından yararlanarak dikine hız yöntemi ile bulunmuştu. Ötegezegenin kütlesi yaklaşık 8 Jüpiter kütlesinde ve yarı-büyük eksen uzunluğu 2.33 GB yöresindeydi.

Fakat ötegezegenin ilginç bir özelliği vardı, yörüngesi çok basık elips şeklindeydi. Tamam tüm gezegenlerin yörüngesi elipstir ama çembere yakın bir elipstir. Gökbilimciler bu nasıl olurun yanıtını çabuk verdiler, bu sistemde muhakkak bir üçüncü cisim olması gerekir ki çekimsel tedirginlik sonucu ötegezegen böyle bir yörüngede dolaşmalıydı. Bu üçüncü cisim ya başka bir ötegezegen ya da bir yıldız olmalıydı.

Büyük bir teleskoptan gün aldılar ve en son teknikle doğrudan fotoğrafını çektiler. Parlak HD 7449 yıldızdan 18 GB uzaklığında M-türü cüce bir yıldızın görüntüsü ortaya çıktı. Güneş kütlesinin beşte biri kadar kütleye sahip yıldız ötegezegene etki eden cisimdi. Bu küçük yıldız ötegezegeni o denli rahatsız etmişti ki hem yörüngesi çevresinde döndüğü HD 7449 yıldızının ekvator düzleminden iyice ayrılmış, hem iyice basıklaşmış.

Bir anlamda iki yıldız arasında sandviç olmuş bu gezegende yaşar mısınız diye sormayacağım büyük olasılıkla gez bir gezegen. Ama yaşamak mümkün olsaydı yıldızların biri doğaraken diğerinin batması çok güzel olurdu. Fakat yaz ile kış arasında büyük bir fark oluşurdu, o bir gerçek. Sevgilerimle...