Bu çok önemli bilgi içeren resimde güneş sistemindeki gezegenlerin ve cüce gezegen Pluto'nun ve Titan'ın atmosferik kimyasal yapısını görüyorsunuz.

Her cismin kendine özgü ince veya kalın ve farklı kimyasal yapıya sahip bir atmosferi var. örneğin Merkür gezegeni yüzey çekim ivmesi düşük olduğu için atmosferini tutamamıştır, dolayısıyla çok ince bir atmosferi vardır. Venüs her şeyi ile yerin ikizi olmasına karşın atmosferi çok yoğundur ve yerdeki atmosfer basıncı Venüs'de 92 kez daha fazladır. Kükürt içeren bulutların altında karbon dioksit gazı o kadar fazladır ki sera etkisi nedeniyle Venüs yüzeyinde sıcaklık 480 drecedir. Yer atmosferinde azot ve oksijen bizim solumamızı sağlamaktadır. Karbon dioksit alıp oksijen salan bitkilere ne kadar teşekkür etsek azdır.

Mars'da temel gaz Venüs'tekine benzer olarak karbon dioksit olmasına karşın atmosferin yoğunluğu az olduğu için Venüs'deki gibi kuvvetli bir sera etkisi görmeyiz. Jüpiter ve Satürn atmosferlerinin kimyasal yapısı hemen hemen güneş ile aynıdır. Atmosferlerinde amonyak, su ve amonyum sülfür bulutları gözlenir. Gördüğümüz renkler bu moleküllerden kaynaklanır. Titan ve Pluto'da azot gazının ne denli yüksek olduğunu görebilirsiniz, ayrıca bu her iki cisimde de metan bulutları vardır. Atmosferin yoğun olup olmadığını incelemek isterseniz yüzeydeki basınç değerine bakmanızı öneririm. Sevgilerimle...