Gökbilim dünyasında tartışılan bir konu size daha önce de sözünü ettim. Bunu araştırmak için de Yıldızlararası madde de bulunan sudaki D/H oranına bakıyorlar.

Burada D ile gösterdiğimiz Döteryum, bir tane fazla nötron taşıyayan hidrojen atomudur. Bu oran yıldızlararasında yüksek yani D daha fazla, yerdeki okyanuslarda ise daha düşük. Şimdi ESA Rosetta uydusu ile 67P'de bilimsel inceleme yaptı ya hemen ABD'li gökbilimciler onlardan önce bir makale yayınlamak için harekete geçtiler. Bilim dünyasında da bu tür öne geçmeler oluyor. Aynı zamanda ESA da hemen 67P'de ölçtüğü D/H oranını açıklayarak bir rapor yayınladı. Bu raporu Sevgili Arif Bayırlı GökGünce adlı blog sayfasında gayet ayrıntılı bir şekilde yazdı, okumanızı öneririm. Dünya Okyanuslarından Çok Farklı!

Gezegenlerde su2Sonuçta sizlere her ikisinin de yayınladığı D/H oranının grafiğini buraya koyuyorum siz karar verin. İlk grafik ABD'li bilimcilerin grafiği, dikkat ederseniz 67P'nin söz konusu oranı yok onlarda ama bunun yerine 4-5 kuyrukluyıldızın değeri var. ESA'nın yayınladığında ise 67P'nin değeri var. Önce güneş sistemi cisimleri ve Satürn uydusunun değerleri geliyor, arkasından asteroidler, kuyrukluyıldızlar ve yıldızlararası maddede bulunan suyun değerleri onu takip ediyor. En düşük değer ise güneşin oluştuğu sırada meydana gelen diskin değeri var. Bu diskten daha sonra gezegenler oluştu. Her iki çalışmada nasıl bir sonuca vardıklarını ben yazmayayım, meraklı olanlar GökGünce'yi okusunlar, grafiklerini incelesinler ve kendi kararlarını versinler istiyorum. Aslında böyle bir yazı yazdığım zaman beğenen sayısından anlıyorum ki pek tutulmuyor ama işte o nedenle meraklı olanlar dedim. Sevgilerimle..

http://astrobites.org/wp-content/uploads/2014/12/DtoHvalues.gif

Makalenin bağlantı adresi:
Origin of water in the solar system is interstellar: http://astrobites.org/2014/12/09/origin-of-water-in-the-solar-system-is-interstellar/