Yörüngeleri Mars ile Jüpiter arasında olan yüzbinlerce asteroid (küçük gezegen) olduğunu biliriz. Fakat güneş sisteminin içinde de bu cisimlerden yüzbinlerce olmasa da bol miktarda vardır.

Gökbilimde bunları iki farklı sınıfta incelerler. Yere Yakın Cisimler (Near Earth Objects, NEO) ve Potansiyel olarak Tehlikeli Cisimler (Potentially Hazardous Object, PHO).

YU55YU55'in 2010 yılında Arecibo'da alınmış radar görüntüsü

Biz de amerikalılar gibi kısaltma yapalım ve ilkine YYC ve ikincisine PTC diyelim. Bu cisimler diğer güneş sistemi üyeleri gibi odaklarından birinde güneş bulunan bir yörüngede dolanırlar. Tanımları ise şöyle; YYC'ler yörüngelerindeki enberi noktalarının uzaklığı 145 ve 195 milyon km arasında olan cisimlerdir. PTC'ler ise yörüngesi, yer yörüngesine 0.05 GB kadar yaklaşan ve çapı 150 metreden büyük olan cisimlerdir. Tanımlardan da anlaşıldığı gibi PTC'ler aslında birer YYC'dir ve dünyamız için daha tehlikelidir. O nedenle biz gruplara ayırmayalım ve ingilizler gibi Yere Yakın Tehlikeli Cisimler (YYTC) diyelim.

YYTClerin Gunes sisteminde yerleri2008 yılına kadar gözlenen ve yörüngesi saptanan YYTC'lerin güneş sistemindeki yerleri görülmektedir.
Normal asteroidler yeşil renkte gösterilirken YYTC'ler kırmız ve sarı renkte gösterilmiştir.

Bunlar çok küçük cisimler olduğu için öyle çapını ölçmek olanaklı değildir. O nedenle görünür ışığı ve o andaki uzaklığı ile varsayılan sabit bir aklık derecesi kullanılarak salt parlaklıkları ölçülür. Salt parlaklık ile çapı arasında ilişkiden cismin boyutu bulunur. Bulunan boyutun da hatası büyüktür. YYTC'lerin sayısının 35000 yöresinde olduğu tahmin ediliyordu ama NASA'nın WISE uydusu ile yapılan gözlemlerde o denli fazla değil sadece 19500 olduğu istatistik olarak ortaya çıktı. Bunlardan sadece 981 tanesinin boyutu 1 km'den büyüktü ve bunların hiçbirinin önümüzdeki birkaç yüzyılda yere çarpma olasılıkları yok. Diğerlerinin çapı 100-1000 m arasında değişiyor ama çapı 100 m'den küçük bugünün teknolojisi ile gözlenemeyen milyonlarca YYTC olduğu yine istatistik olarak biliniyor.

YU55 Ay8 Kasım günü yakın geçiş yapacağı sırada YU55 ve Ay'ın yörüngeleri bu animasyonda gösterilmiştir.

YU55 adı verilen YYTC 28 Aralık 2005 tarihinde Steward gözlemevinde Robert S. McMillan tarafından bulundu. Yörünge dönemi 1.22 yıl olan YU55'in enberi ve enöte uzaklığı sırasıyla 0.65 ve 1.69 GB'dir. Çapı 400 metre olan bu cismin kendi ekseni etrafındaki dönme dönemi 20 saatdir. 8 Kasım Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan geceyarısından sonra saat 01:28'de yere en yakın konuma gelecek. Bu konumda iken uzaklığı yaklaşık 325000 km olacak. YYTC'lerin uzaklığı Ay uzaklığı 1 birim alınarak verilir. Demek ki YU55'in en yakın konumda uzaklığı 0.85 Ay uzaklığında olacak. Bu denli büyük bir YYTC'nin bundan sonra yere en yakın geçişi 2028 yılında meydana gelecek. 2001WN5 isimli YYTC, o yıl yere 248000 km yaklaşacak. Yine bu denli büyük bir YYTC'nin bundan önceki yakın geçişi 1976 yılında 2010XC15 gerçekleştirmişti.YU55, 19 Ocak 2029 tarihinde Venüs gezegeninin 280000 km yakınından geçecek. Bu geçiş sırasında yörüngesinin ne kadar değişeceği bugünden tahmin edilmediği için 2041 yılında tekrar yere yaklaşacak olan bu cismin uzaklığının ne kadar olacağı kesin değil ama çarpmayacağı kesin.

NASA sayfasinda NASA sayfasında her asteroidin yörüngesinde o günkü konumunu her zaman görebilirsiniz.

YU55'in salt parlakılığı 21.9 kadir, yakın geçiş yapacağı sırada görünür parlaklığı yaklaşık 11.5 kadir olacak. Çapı 20 cm'den büyük teleskoplar ile bu cismi gözlemek mümkün. ABD'de bulunan Goldstone radyo teleskobu ile kullanarak radar tekniği ile cismin yüzey yapısını, şeklini, boyutunu ve diğer özelliklerini belirleyecekler.

YYTC bilgi grafigiGüneş sistemindeki YYTC'lerin sayısını, boyutlarını, yere çarptığı anda ne kadar bir enerji açığa çıkacağını ve hangi boyuttaki cismin hangi aralılarlar ile yere çarptığını gösteren bu grafiği anladığınız zaman tüm olayı çözebiliyorsunuz.

YU55 in bulundugu koordinatlar8 ve 9 Kasım günü 2 saatlik aralar ile YU55'in koordinatları bu çizlgede verilmiştir.