4 Aralık 2013 yılında yine robotik bir teleskop dizisi olan PanSTARRS tarafından bulunmuştur.

29 Aralık 2015 günü Kanatlıat (Pegasus) takımyıldızında bulunan bu KY'ı ISO 3200'de 5 dakikalık poz süresi kullanarak 30'a yakın görüntüsünü aldım. Burada gördüğünüz fotoğraf 22 görüntünün (110 dakika) istiflenmesi ile elde edilmiştir. Kalibrasyon kareleri ( 20 Dark, 30 Flat ve 30 FlatDark) kullanılmasına karşın görüntünün iyi işlenmediği ortada. Hiç olmazsa tüm kalibrasyon karelerini aynı formatta (fits) almayı öğrendim. Hizalama yaparken kuyrukluyıldızı seçtim, o nedenle yıldızlar çizgi halinde çıktı.

Bu KY, 20 Nisan 2016 günü enberi notasından geçecek, o sırada güneşe uzaklığı 1.31 GB olacak, Mars yörüngesinin biraz içinde olacak diyebiliriz. Fakat yere en yakın konumu Haziran 2016 sonlarında, Temmuz başlarında olacak. O tarihlerde 6 kadirden daha parlak olacağı tahmin edilmektedir. Ben fotoğrafını çektiğim günlerde 9. kadirden sönük bir gök cismiydi. Elbisesi biraz yeşildi ama Katalina'm gibi olamaz. Sevgilerimle...