Evet bizim nasreddin hoca, başka birisi değil, orada genç bir kratere adı verilmiş. NASA'nın Yeni Ufuklar uzay aracı daha Pluto'ya gelmeden önce Nisan 2015 tarihinde Pluto sistemindeki gök cisimlerinin yüzey şekillerine verilecek isimler için kampanya açtı ve 40 000'den fazla isim önerilmiş.

Yeni Ufuklar Pluto sisteminde yakın geçiş yaparken çok ayrıntılı fotoğraflar göndermişti. İşte bu fotoğraflarda görülen krater, dağ, uçurum gibi yüzey şekillerine kampanyadan elde edilen adları verdiler.

Pluto'nun en büyük uydusu ve aşkı Charon'un yüzeyinde bulunan bir kratere hocanın adını verdiler. Aşkı dememin nedeni her ikisi sürekli birbirlerine bakarlar, gözlerini birbirlerinden ayırmazlar, aynı uydumuz Ay'ın gözünü dünyadan ayırmadığı gibi. Yüzey şekillerine bu isim verilirken edebiyat ve mitoloji ile ilgisi olması gerekiyordu. Sir Arthur C. Clarke ve Octavia E. Butler gibi bilim kurgu yazarlarının yanında Jules Verne'in meşhur Nautilus gemisinin kaptanı Nemo'nun da adı verilmiş. Mısır mitolojisinde güneş tanrısı Ra'yı her gün gökyüzüne taşıyan Mandjet adlı geminin adı da var.

Nasreddin adının verilmesi ise Orta Doğu, güney Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde anlatılan binlerce mizahi halk hikayesinden kaynaklanmıştır. Ben bize özgü sanıyordum hatta Konya ilimize ama bir de baktım Nasreddin Hoca Buhara'da diye rus filmi bile var. Ay'daki Nasreddin krateri ise bizim hocaya ait değil Nasreddin Tusi'ye ait. Sevgilerimle...