Bu konuda daha önce 1-2 makale okumuştum ve bir tane de sizinle paylaşmıştım. İçinde bulunduğumuz Samanyolunun genişleyip genişlemediğini ölçmemiz zor, o nedenle araştırmacılar çapı 100 000 IY olan İğne gökadasını çeşitli teleskoplarla gözleyerek bu sorunun yanıtını aramışlar.

Küçük kütleli yıldızlar gökadanın merkezi yöresinde ve onu saran aylasında (halo) bulunur. Yeni oluşan büyük kütleli genç yıldızlar ise sarmal kollarda bulunur. İğne gökadası diskinin kenarında bulunan bu tür yıldızların gökadadan dışarıya doğru olan hareketlerini ölçen bilim insanları saniyede 500 metre bulmuşlar. Son 3 milyar yılda bu hız ile ancak %5 büyümüş olmalı.

Aynı boyutta ve aynı sınıfta olan iğne gökadasının kenarındaki genç yıldızların gözlemlerinden Samanyolu sınırlarının genişlediği ortaya çıkıyor. Fotoğrafta NGC 4565 kod adlı İğne gökadasını görüyorsunuz. Sevgilerimle...