İlginç bir haber olduğu için size aktarmak istedim. Biliyorsunuz evrende suyun sıvı halde olduğu gökcisimlerinde yaşam yeşerebiliyor. Evrenin her köşesinde bizim güneş sistemimizdeki gezegenlerde hatta Ay'da bile su var. Üzerinde yaşadığımız dünyamızda bu ilginç nesneden ne kadar var acaba?

Yer yüzeyinin %70'i su ile kaplı, hemen aklımıza gelen bol miktarda suyumuz var diyoruz ama durum hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Okyanuslardaki su, toplam suyun %96.5'unu oluşturuyor. Bu durumda tatlı su miktarı sadece toplam suyun %3.5'u kadar.

Pardon, bunun hepsinin içilecek temiz su anlamına gelmediğini de bilmemiz gerekiyor. %3.5 olan tatlı suyun 1.74'ünü kutuplardaki buzullar oluşturuyor. Yeraltı sularının toplamı %1.69 olmasına karşın bunun sadece 0.76'sı tatlı su gerisi tuzlu. Göller (0.013) ve nehirlerdeki (0.0008) su miktarı ise gezegenimizdeki toplam suyun sadece 0.014'ü kadar. Buradan çıkan sonuç, trilyonlarca metreküp suyumuz var ama çok az kısmı bizim kullanabileceğimiz oranda. Geri kalan küçük su miktarı ise atmosferde buhar şeklinde, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda bulunmaktadır. İlkokulda ilk öğrendiğimiz bilgilerden biri de vücudumuzun %65'inin su olduğudur.

Fotoğrafta dünyadaki toplam suyu bir küre içine koyduğumuzda yerküre ile karşılaştırılmasını görüyorsunuz. Bu kürenin çapı 1385 km. Ülkemizin genişliğinin 1660 km olduğunu düşünürseniz karşılaştırmayı daha iyi yaparsınız. Suyun km küp veya yüzde olarak nasıl dağıldığını öğrenmek isterseniz geniş bilgiyi http://ga.water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html sayfasında bulabilirsiniz. Sonuç olarak, suyumuzu kullanırken çok dikkat etmeliyiz.