Yeni bir gökada türüne bu isim veriliyor, ingilizcesi ise UltraCompact Dwarfs galaxies veya kısaca UCD. Bunlar sıkışık olduğu için de yoğunlukları çok yüksek.

ABD'de San José devlet üniversitesinde okuyan iki astronomi öğrencisi bugüne dek bulunan en yoğun iki gökada keşfettiler. Yayınlanan makalede her ikisi de ilk sıradalar ama konunun uzmanı olan yaşlı akademisyenler de var. Lisans öğrencileri ama bir çok gözlemevinin olanaklarını kullanmışlar. Subaru teleskobu, Hubble teleskobu gibi 4-5 teleskop kullanarak konuyu enine boyuna araştırmışlar. Buldukları ilk UCD'ın adı M59-UCD3, boyutu bizim Samanyolu'nun boyutundan 200 kez daha küçük. Fakat içindeki yıldız yoğunluğu bizim gökadamızda güneş çevresindeki yoğunluktan 10 bin kez daha fazla. Buldukları ikinci UCD'ın adı M85-HCC1 ve içindeki yoğunluk bu kez bizim gökadamıza göre milyon kez daha fazla.

Güneş çevresinde bir birim hacım alınır ve bunun içindeki yıldız sayısı gökadanın yoğunluğunu verir. Kullanılan birim hacım ise parsek küptür. Güneş civarında yoğunluk değeri bir pc küpde 0.14 yıldız vardır. Samanyolunda bulunan 147 küresel kümede doğal olarak yoğunluk daha fazladır, yaklaşık pc küpde 70 yıldız vardır. Samanyolunda yıldız yoğunluğunun en yüksek olduğu yer gökada merkezidir, değeri pc küpde 10 milyon yıldız yöresindedir. Aslında güneş komşuluğundaki yoğunluk ile yeni bulunan UCD'ların yoğunluklarını karşılaştırırsak, ilginç sonuçlara varırız. Bu UCD'lerin içindeki bir yıldızın çevresinde dolanan bir gezegende yaşasaydınız gökyüzünü nasıl görürdünüz? Sevgilerimle...