Daha önce bu başlıkla yazdığım yazının (https://is.gd/qRF9a3) devamı olarak düşünebilirsiniz. Yapışan gözlemlerde bazı ilerlemeler var. Ay'ın bize bakan karanlık yüzeyini sürekli gözleyen Yunanistan Ulusal Gözlemevindeki 120 cm'lik teleskop 100. çarpışmayı da kaydetti. ESA'nın NELIOTA projesi kapsamında elde edilen bu veriler üzerine çalışan bilimciler Ay'a çarpan cisimlerin 100 gr'dan hafif, 5 cm'den daha küçük olduklarını hesap ettiler. Proje başladığından bu yana 149 saat gözlem yapıldı ve 102 parlama saptandı.

Bu parlama saniyenin otuzda biri süresinde meydana geldiğinden bilimcileri sürekli bir şüphe içindeydi. Projeye katılan diğer teleskopların çapı 50 cm'den daha küçüktü. Dolayısıyla aynı parlamayı bugüne dek iki teleskop aynı anda gözlememişti. 100. parlamayı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Üniversitesinin gözlemevinde bulunan 35 cm çaplı teleskobu ile Atina aynı anda gözledi ve şüpheler dağıldı. İlişik fotoğrafta her iki gözlemevinden aynı anda gözlenen parlamayı görüyorsunuz. Numaralı bölgeler parlama ile mukayese edilen bölgelerdir.

İlk yazımda TUG böyle bir projeye girebilir diye bir düşünceden söz etmiştim. TUG'da 40 cm çaplı teleskoplar var, projeye giriyorum dese büyük olasılıkla kamerayı da ESA sağlar, Birleşik Arap emirliklerine verir de bize vermez mi. Her neyse çok basit bir gözlemle şimdi bilimciler Ay'a çarpan göktaşlarının istatistiğinden dünyamız için ne kadar tehlikeli göktaşı var, onların hesabını yapıyorlar. Unutmayın bu büyüklükte göktaşları dünyamıza çarptığında atmosferin üst katmanlarında kül olur. Önemli olan bu büyüklükte çevremizde kaç tane böyle göktaşı var bilmiyoruz ve bu gözlemler sonucunda ortaya çıkacaktır. Sevgilerimle...