Uzay istasyonunda çalışan altı astronotun idrarının ne işe yaradığını biliyorduk. Arıtma cihazından geçirerek tekrar içilecek lezzetli bir su yapıyorlardı. Fakat artık 2024'den itibaren Ay'a gidilecek ve orada bir üs kurulacak. Bu üs dünyadan mı götürülecek?

Bir kısmı, ama dünyadan bir kilo malzemenin uzaya çıkarılmasının maliyeti 25 000$'a yakın. O zaman olası ölçüde Ay'da var olan malzemeyi kullanmak gerek. Ay yüzeyi regolit denilen çok küçük toz parçaları ile kaplıdır. Bu kullanılacak.

İlginçtir bilim insanları burada yapacakları konutların tuğlalarını 3D yazıcıdan çıkarmak istiyorlar. Halbuki bizimkiler gitseydi hemen kerpiç döker, evleri yapıverirlerdi. Regolitten yapılan betonun 3D yazıcıda kullanabilmesi için plastik yapıda olması gerekiyor. İşte şimdi ESA ile işbirliği içinde Norveç, İspanya, Hollanda ve İtalya'dan bilim insanları bu konu üzerine çalışırken üreyi buldular. O hazırlanan betona üre katıldığında istenen plastiklik elde ediliyor.

Ay da yasam 2

Aslında su sorun değil Ay kraterlerinin içindeki buzlardan su elde edilecek ama idrarının üre dışında kalan kısmı da su olduğu içi biz tüm idrarı kullanabiliriz. Yaptıkları deney sonucunda 90 dereceye kadar ısıtıp, soğutarak sıcaklık değişimine karşı direncini ölçmüşler, sorun yok, plastik yapı bozulmuyor. Sonuç olarak daha fazla deney yapmamız gerekecek diyorlar. Büyük olasılıkla astronotların nasıl işeyeceklerini de düşünüyorlardır. Sevgilerimle...