Zürafa takımyıldızında, bizden 1500 ışık yılı uzakta bulunan ve kısaca U Cam diye bilinen bu gezegenimsi bulutsuyu görünce neden buna bir ad vermemişler diye düşündüm. İlk bakışta tüylü bir hayvan gibi olması dikkatimi çekmişti. Bir tane de gezegenimsi bulutsuya ben ad vereyim dedim ve “Yaprak Kurdu” adını uygun buldum.

U Cam bir karbon yıldızı olarak bilinir. Çekirdeğinde hidrojeni çoktan bitirmiş şu anda sadece çekirdeği saran kabukta yanan helyum ile idare ediyor. Fakat helyum kabukta düzenli yanmaz, her onbin yılda bir parlayarak enerji üretir. İşte bu parlama sırasında oluşan basınç ile yıldız üst katmanlarını uzaya üfler. Daha sonra helyum kabuğu tekrar eski haline döner. Çevresindeki tozun büyük bir bölümü karbon olduğu için ona karbon yıldızı diyoruz. Yıldızın uzaya attığı gazların hızından fotoğrafta görülen helyum parlamasının yaklaşık 700 yıl önce olduğunu söyleyebiliyoruz.

Uzaya atılan ve yıldızı saran gaz çok incedir. Öyleki çevredeki tüm gazın toplam kütlesi yer kütlesinin sadece onda biri kadardır. Bu denli büyük hacım kaplayan bu gazın yoğunluğu boşluk yoğunluğundan sadece biraz fazladır. Yıldızdan çıkan aydınlık ve karanlık çizgiler gerçek değil kullanılan kameradan kaynaklanıyor. Aslında yıldız fotoğrafta bir nokta şeklindedir ama çok parlak olduğundan gökbilimciler onun parlaklığını analiz sırasında çevredeki gaz katmanını daha iyi görebilmek için azaltırlar ve sözkonusu çizgiler de o zaman oluşur.

Gezegenimsi bulutsularda en üzüntü veren nokta yıldızların böyle ölürken verdikleri güzel görüntüler. Neden insanlar ölürken görüntüleri güzel olmaz?