Titan bir çok özelliği ile Güneş sisteminde çok önemli bir doğal uydudur. Satürn gezegeninin en büyük uydusu olmasının yanında sistemimizdeki tüm uydulardan, hatta Merkür gezegeninden de daha büyüktür.

Çapı 5152 km. Uydunun diğer bir önemli özelliği güneş sisteminde atmosferi olan tek uydudur. Hem de öyle bir atmosfer ki dünya atmosferinden daha yoğun, daha kalın ve kütlesi daha fazla. Bu atmosferde temel element azot, ama çok az miktarda bulunan diğer elementler gaz veya yoğunlaşmış şekilde bol miktarda metan (CH4) ve etan C2H6) oluştururlar. Yüzeyinde nehirler, göller ve okyanuslar var ama bunların içi su değil, sıvı metan ve etan ile dolu. Uydunun soğuk ve kasvetli görünmesine neden de yine karanlık metan ve etan bulutlarıdır. Titan ilkbaharında, bu bulutlar çoğalır ve yağmurlar başlar. Mevsim özellikleri gösterir ama dünyamızdaki gibi bir mevsim 3 ay sürmez, yıllarca yaşanır. -180 derece sıcaklığa sahip bu uydu bir çok bakımdan dünyamızın benzeri olarak düşünebilinir hatta bilim insanları Titan'ı dünyanın erken evrelerine benzetirler. Büyük olasılıkla gelecekte o göllerde mikro organizmalar bulunacaktır.

Fotoğrafımıza gelince, Güneşi Titanın arkasına alan Cassini uzay aracı onun atmosferinden geçerek gelen ışınlarla güzel bir poz yakalamış. Fotoğraftan Titan atmosferinin yoğunluğu görülüyor. 13 Aralık 2011 tarihinde alınan bu fotoğrafta güneş ışınları atmosfer içinde saçılarak farklı renklerde atmosferin çeşitli katmanlarını belirginleştirmiş. Açık mavi renkte görülen ise hidrokarbon sisidir. 2004 yılında Satürn çevresinde yörüngeye oturan Cassini uzay aracı Satürn'ün birbirinden özellikli uydularını inceliyor ama bunlar yetersiz ve NASA önümüzdeki yıllarda Titan okyanusuna bir uzay aracı indirmeyi planlıyor.