Logo
Print this page

Gökevleri Hangi Amaçla Yapılır?

Gökevleri pek çok değişik amaç için kurulmuştur. Bunlardan en önemlisi; insanların aynı anda hem eğlenebilmeleri hem de gök cisimlerinin hareketleri, takımyıldızlar vs gibi pek çok astronomik bilgiyi edinebilmeleridir.

Ne tür bir planetarium kurmalıyız?

Günümüzde, kurmak istediğimiz gökevini tasarlarken eskisinden olduğundan çok daha fazla seçeneğe sahibiz. Örneğin küçük bir portatif planetarium yalnızca 10.000 $'a malolmakta ve tek bir çalışan tarafından idare edilebilmektedir. Buna karşılık, bütün gelişmiş teknoloji ve araçlara sahip, en büyük planetariumlar ise birkaç yüz personelin yanısıra pek çok uzman ve teknisyeni barındırmakta olup, birkaç milyon dolara malolmaktadır. Bu iki uç örneğin arasında çok geniş bir aralıkta kurulacak planetariumun özellikleri seçilebilir.

Kurulacak planetariumum özelliklerini belirlemeden önce; ne yapmak istediğimizi, neye ihtiyacımız olduğunu ve en önemlisi bunlar için ne kadar paramız olduğunu belirlemeliyiz. Bütün bunlara kara vermeden önce de çok sayıda ve değişik büyüklükte planetariumu ziyaret ederek, nasıl işlediklerini ilk elden görerek, bu çok sayıdaki planetariumun içerisinden, hangi türü yapacağımıza karar vermeliyiz. En azından, aşağıda yer alan dört tür planetariumu incelemek yerinde olacaktır:

· Portatif bir planetarium,

· Bir okul planetariumu,

· Orta büyüklükte bir halk planetariumu (kubbesi 10-15 m civarında) ve

· Büyük bir halk planetariumu (kubbesi 15 m'den büyük).

I. Ethem Derman ©2019. Her hakki saklidir. Adrian Design