Menu
FacebookTwitterLinkedInRSS Feed

ExoMars Bugün Gönderildi

ExoMars, "Exobiology on Mars" ifadesinin kısaltması olarak isim verilmiş. Mars yüzeyinde biyolojik araştırma yapacak uzay aracı Mars'da yaşam var mı yok mu konusunu araştıracak diye Halkla ilişkiler de o şekilde bu bilimsel uzay aracını bir şekilde haber yapıyor. Önemli olan halkın vergisi ile yapılan bu tür araştırmalara halkın desteğini sağlamak.

Read more...

Mars'a Nasıl Uzay Aracı Gönderiyoruz?

Bugüne kadar hangi ülke Mars'a uzay aracı göndermek istemişse en azından ilk denemelerinde başarılı olamamıştır. NASA, ESA, Rusya ve Japonya bu gruptadır. Fakat Hindistan ilk denemesinde başarı ile Mars'a ulaşmıştır. Gönderdikleri uzay aracının adı Mangalyaan (kendi dillerinde mangal, Mars ve yaan ise araç sözcüklerine karşılık gelmektedir, diğer ülkelerde adı ise Mars Orbiter Mission veya MOM), her ülkenin yaptığı gibi önce uzay aracını yer çevresinde alçak yer yörüngesine oturtmuşlar ve bir ay boyunce 6 kez araç enberi noktasında iken roketlerini ateşleyerek elips yörüngesini genişletmişlerdir. Bu tür manevraların amacı aracın kaçma hızını aşmasını sağlamaktır. Yedinci kez ateşlendiğinde Mangalyaan güneş çevresinde bir yörüngeye oturarak Mars'a doğru yol almıştır.

Read more...

Astronomİ ve Uzay Bİlİmlerİ Ders Kitabı